1. اخبار
  2. تغییرات

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس زهرا پورفلاح در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 17 اسفند ماه ساعت 10، با موفقیت برگزار گردید....

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس رحیمه نقوی در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 14 اسفند ماه ساعت 8:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان...

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس مینا فعال در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 7 اسفند ماه ساعت 8:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان...

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس زهرا پورفلاح در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان نامه ایشان، سه شنبه...

۱۲ اسفند ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس رحیمه نقوی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان نامه ایشان، شنبه 14...

۰۵ اسفند ۱۴۰۰

امروزه با توجه به رشد فزاینده نرم‌افزارهای کاربردی جهت ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های مختلف توسط تیم‌های تولید...

۲۶ تیر ۱۳۹۷

 

 

۱۶ بهمن ۱۳۹۴

۰۸ بهمن ۱۳۹۴

 

نشریات:

     Name & Link   Scimago    ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS)     Advances in Engineering Software     Applied...

۰۱ بهمن ۱۳۹۴

 

   The International Conference on Pattern Languages of Programs (PLoP)    The European Conference on Pattern Languages of Programs (EuroPLoP)    The AsianConference on Pattern Languages...

۰۱ بهمن ۱۳۹۴

 

بهسازی نرم‌افزار بر اساس اِعمال الگوهای طراحی:

   فایل‌ پیوست مرتبط با مقاله "ارائه یک روش جدید برای اِعمال...

۰۱ بهمن ۱۳۹۴