آزمایشگاه کیفیت نرم‌افزار، فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز نموده است. در حال حاضر، گروه‌های کاری آزمایشگاه در زمینه‌های تحقیقاتی زیر فعالیت دارند.

 

fild kari