جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس رحیمه نقوی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان نامه ایشان، شنبه 14 اسفند ماه به صورت مجازی در این آدرس، ساعت 8:00 برگزار می‌گردد. در این جلسه، آقای دکتر فضل ارثی و خانم دکتر انسان به‌عنوان داوران پایان نامه حضور خواهند داشت. برای خانم مهندس نقوی آرزوی موفقیت داریم.

Who's Online

We have 166 guests and no members online