پذیرش مقاله‌‌ی آقای مهندس احمدیان و آقای مهندس جوان در مجله‌ی Statistical Analysis and Data Mining

تحلیل آماری و داده‌کاویمقاله‌‌ی آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری با عنوان "مروری نظام‌مند بر تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف" در مجله‌ی "Statistical Analysis and Data Mining" پذیرفته شد. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری، برای ایشان آرزوی موفقیت در ادامه‌ی مسیر پژوهشیشان داریم.

افراد آنلاين

ما 8 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم