برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس قاینی ثانی

جلسه سمینار خانم مهندس نگار قاینی ثانی در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:15، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در کاوش الگوهای طراحی: کاربردها، محدودیت‌ها و چالش‌ها" بود. در این جلسه آقای دکتر هراتی به عنوان استاد داور حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب خانم مهندس قاینی ثانی، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

افراد آنلاين

ما 17 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم