برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس بزرگوار

جلسه سمینار خانم مهندس نیلوفر بزرگوار در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "امکان سنجی الگوکاوی فازی" بود. در این جلسه آقای دکتر هراتی به عنوان استاد داور حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب خانم مهندس بزرگوار، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

افراد آنلاين

ما 13 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم