اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قولی

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس قولی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 9 بهمن ماه در دفتر شورای گروه، ساعت 14 برگزار می گردد. در این جلسه، آقای دکتر عربان و آقای دکتر پایدار به‌عنوان داوران پایان‌نامه حضور خواهند داشت. برای خانم مهندس قولی آرزوی موفقیت داریم.

افراد آنلاين

ما 4 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم