برگزاری جلسه سمینار آقای مهندس حبیبی

جلسه سمینار آقای مهندس حسین حبیبی در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 15:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "کشف سرویس‌های ابری: کاربردها، روش‌ها، چالش‌ها و مسائل باز" بود. در این جلسه آقای دکتر ابریشمی به عنوان استاد داور حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب آقای مهندس حبیبی، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

افراد آنلاين

ما 10 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم