برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس خداداد

جلسه سمینار خانم مهندس منیره خداداد در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 14:30، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "اندازه گیری کمی کیفیت سرویس های ابری" بود. در این جلسه آقای دکتر ابریشمی به عنوان استاد داور حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب خانم مهندس خداداد، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

افراد آنلاين

ما 3 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم