اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهندس منفرد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهندس منفرد در تاریخ 26 شهریور ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان نامه ایشان "ارائه یک روش جدید برای اندازه گیری کمّی کیفیت نرم افزار از منظر ویژگی های کیفی متأثر از الگوهای طراحی" بود. در این جلسه، آقای دکتر عربان و خانم دکتر بهکمال به عنوان داوران پایان نامه حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب خانم مهندس منفرد، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.