اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهندس رحمتی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مهندس رحمتی در تاریخ 27 شهریور ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان نامه ایشان "ارائه روشی جدید به منظور افزایش کیفیت انتخاب الگوهای طراحی GoF" بود. در این جلسه، آقای دکتر عربان و خانم دکتر انسان به عنوان داوران پایان نامه حضور داشتند. ضمن عرض تبریک بابت ارائه خوب خانم مهندس رحمتی، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.