پذیرش مقاله‌ آقای مهندس احمدیان و آقای مهندس جوان در مجله علمي پژوهشي مدلسازی در مهندسی

علمی پژوهشیمقاله‌ی آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری با عنوان "تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها" در مجله معتبر "علمي پژوهشي مدلسازي در مهندسي" پذیرفته شد. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری، برای ایشان آرزوی موفقیت در ادامه‌ی مسیر پژوهشیشان داریم.

افراد آنلاين

ما 39 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم