پذیرش مقاله‌ آقای احمدیان در .Secur. Commun. Netw

security-and-communication-networks

مقاله‌ آقای مهندس علی احمدیان رمکی در مجله ISI به نام "Security and Communication Networks" پذیرفته شد. عنوان مقاله ایشان "Causal Knowledge Analysis for Detecting and Modeling Multi-Step Attacks" است. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس احمدیان، برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر در ادامه‌ی مسیر پژوهشی‌شان داریم.افراد آنلاين

ما 30 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم