اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس رحمتی

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس رحمتی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در تاریخ 28 شهریور ماه در اتاق دفاع مجازی، ساعت 15 برگزار می گردد. در این جلسه، آقای دکتر عربان و خانم دکتر انسان به عنوان داوران پروپوزال حضور خواهند داشت. برای خانم مهندس رحمتی آرزوی موفقیت داریم.

افراد آنلاين

ما 32 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم