پذیرش مقاله‌ی آقای مهندس ارشد در Journal of Medical Systems

arshad Medical Systems2

مقاله‌ی آقای مهندس ارشد در مجله ISI به نام Medical Systems در شماره ویژه Security and Privacy in e-healthcare پذیرفته شد. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس ارشد، برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر در ادامه‌ی مسیر پژوهشی‌شان داریم. 

افراد آنلاين

ما 43 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم