پیوندها و اسناد مفید

 

محکی جدید برای ارزیابی روش های کاوش الگو:

 

اسناد تکمیلی برای مرورهای سیستماتیک انجام شده:

 

ارائه‌های مفید:

 

پیوندهای مفید:

 

پرسشنامه‌های مرتبط با پژوهش‌های حوزه:

  •  پژوهش‌گر: خانم مهندس سعیده منفرد
          عنوان پژوهش: اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار از منظر ویژگی‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحی
          عنوان پرسشنامه: ارزیابی سنجه‌های در نظر گرفته‌شده برای اندازه‌گیری کمّی مجموعه‌ای از ویژگی‌های کیفی
          برای پر کردن پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.

 

چند نمونه نیازمندی توصیف شده توسط تحلیلگر سیستم به عنوان مبنای انتخاب الگوهای طراحی GoF:

  • برای مشاهده نمودن این فایل اینجا را کلیک نمایید.

 

جزئیات موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده:

 

تقویم‌های کنفرانس: