1. اخبار
  2. تغییرات

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری خانم مهندس بافنده

۱۳۹۷/۰۸/۲۵
2018-11-16-17-04-43جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری خانم مهندس بافنده در تاریخ ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۰، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک روش جدید برای کاوش...

اطلاعیه: برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس طهرانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۳
2018-11-04-13-56-02جلسه سمینار خانم مهندس دیانا طهرانی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۱:۳۰، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "بررسی رویکردهای تشخیص بدافزارها در...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری خانم مهندس بافنده

۱۳۹۷/۰۸/۱۳
2018-11-04-11-42-30جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس بافنده در مقطع دکتری برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ ۲۴ آبان ماه در مرکز آموزش‌های الکترونیک...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد آقای مهندس جوان جعفری

۱۳۹۷/۰۷/۰۶
2018-09-28-08-52-45جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد آقای مهندس جوان جعفری در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ساعت ۸، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "جهش‌های کیفیت محور از...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس خسروی

۱۳۹۷/۰۶/۳۰
2018-09-21-10-42-29جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس خسروی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ساعت ۱۲، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک روش جدید برای...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قوی‌دل

۱۳۹۷/۰۶/۳۰
2018-09-21-10-39-01جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قوی‌دل در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ساعت ۸، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه روشی نظام‌مند...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس خسروی

۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2018-09-12-10-51-34جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس خسروی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ ۲۷ شهریور ماه در دفتر شورای گروه،...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قوی‌دل

۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2018-09-12-10-51-13جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس قوی‌دل در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ ۲۷ شهریور ماه در اتاق دفاع مجازی،...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد آقای مهندس جوان جعفری

۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2018-09-12-10-50-32جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای مهندس جوان جعفری در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ ۲۶ شهریور ماه در آزمایشگاه...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس خداداد

۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2018-09-12-09-33-11جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس منیره خداداد در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ساعت ۱۰، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پروپوزال ایشان "ارائه‌ی...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس خداداد

۱۳۹۷/۰۶/۱۶
2018-09-07-06-54-46جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس منیره خداداد در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان، سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه در دفتر گروه، ساعت...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ارشد آقای مهندس حبیبی

۱۳۹۷/۰۶/۱۶
2018-09-07-06-37-22جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهندس حسین حبیبی در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۰، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پروپوزال ایشان "بهبود...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد آقای مهندس حبیبی

۱۳۹۷/۰۶/۰۷
2018-08-29-11-58-22جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهندس حسین حبیبی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان، سه‌شنبه ۱۳ شهریور ماه در دفتر گروه، ساعت...

پذیرش مقاله‌‌ی آقای مهندس احمدیان در مجله‌ی معتبر ACM Computing Surveys:

۱۳۹۷/۰۱/۱۹
acm-computing-surveysمقاله‌‌ی آقای مهندس علی احمدیان رمکی با عنوان "مطالعه تطبیقی روشمند بر روی تحلیل هشدارهای نفوذی در سیستم‌های تشخیص نفوذ" در مجله‌ی معتبر "ACM Computing...

پذیرش مقاله‌‌ی آقای مهندس احمدیان و آقای مهندس جوان در مجله‌ی Statistical Analysis and Data Mining

۱۳۹۷/۰۱/۱۸
statistical-analysis-and-data-miningمقاله‌‌ی آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری با عنوان "مروری نظام‌مند بر تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف" در مجله‌ی ...

پذیرش مقاله‌ی خانم مهندس خسروی و خانم مهندس خداداد در کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر ایران

۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2018-03-05-17-48-23مقاله‌ی خانم مهندس هانیه خسروی و خانم مهندس منیره خداداد با عنوان "موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده" در کنفرانس...

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس قاینی ثانی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2018-02-19-09-52-42جلسه سمینار خانم مهندس نگار قاینی ثانی در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:15، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در...

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس بزرگوار

۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2018-02-19-09-27-24جلسه سمینار خانم مهندس نیلوفر بزرگوار در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "امکان سنجی الگوکاوی فازی" بود. در این...

اطلاعیه: جلسه سمینار خانم مهندس قاینی ثانی

۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2018-02-17-09-30-04جلسه سمینار خانم مهندس نگار قاینی ثانی در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:15 در اتاق دفاع مجازی برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر هراتی به‌عنوان استاد داور...

اطلاعیه: جلسه سمینار خانم مهندس بزرگوار

۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2018-02-17-09-28-42جلسه سمینار خانم مهندس نیلوفر بزرگوار در تاریخ 30 بهمن ماه ساعت 12:00 در اتاق دفاع مجازی برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر هراتی به‌عنوان استاد داور...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ‌ارشد خانم مهندس قولی

۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2018-01-30-08-16-04جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قولی در تاریخ 9 بهمن ماه ساعت 14:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک دسته بندی جدید برای...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس قولی

۱۳۹۶/۱۱/۰۷
2018-01-27-12-01-40جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس قولی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 9 بهمن ماه در دفتر شورای گروه، ساعت...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده دکتری آقای مهندس علی احمدیان رمکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰
2017-12-21-16-16-19جلسه دفاع از پیشنهاده آقای مهندس علی احمدیان رمکی در مقطع دکتری در تاریخ 30 آذر ماه ساعت 15:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پیشنهاده ایشان "همبسته‌سازی...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پیشنهاده دکتری آقای احمدیان رمکی

۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2017-12-18-16-58-28جلسه دفاع از پیشنهاده آقای مهندس علی احمدیان رمکی در مقطع دکتری برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پیشنهاده ایشان در تاریخ 30 آذر ماه، ساعت 15:00 برگزار...

برگزاری جلسه سمینار آقای مهندس حبیبی

۱۳۹۶/۰۸/۱۵
2017-11-06-10-01-36جلسه سمینار آقای مهندس حسین حبیبی در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 15:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "کشف سرویس‌های ابری: کاربردها، روش‌ها،...

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس خداداد

۱۳۹۶/۰۸/۱۵
2017-11-06-09-39-07جلسه سمینار خانم مهندس منیره خداداد در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 14:30، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "اندازه گیری کمی کیفیت سرویس های ابری"...

اطلاعیه: جلسه سمینار آقای مهندس حبیبی

۱۳۹۶/۰۸/۰۸
2017-10-30-12-23-53جلسه سمینار آقای مهندس حسین حبیبی در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 15:00 در آزمایشگاه IPBBX برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر ابریشمی به‌عنوان استاد داور...

اطلاعیه: جلسه سمینار خانم مهندس خداداد

۱۳۹۶/۰۸/۰۸
2017-10-30-12-23-12جلسه سمینار خانم مهندس منیره خداداد در تاریخ 14 آبان ماه ساعت 14:30 در آزمایشگاه IPBBX برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر ابریشمی به‌عنوان استاد داور...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ‌ارشد خانم مهندس اصغریان رضایی

۱۳۹۶/۰۷/۱۶
2017-10-08-05-32-15 جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس اصغریان رضایی در تاریخ 15 مهر ماه ساعت 18:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک روش جدید...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس اصغریان رضایی

۱۳۹۶/۰۷/۱۴
2017-10-06-13-37-11جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس اصغریان رضایی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 15 مهر ماه در دانشگاه امام...

اطلاعیه: دومین دوره آموزش مرور سیستماتیک

۱۳۹۶/۰۷/۰۶
2017-09-28-14-40-09 اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: دومین دوره آموزش مرور سیستماتیک مجموعه کارگاه‌های تخصصی کنفرانس ICCKE2017 با هدف ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشجویان،...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس شهبازی

۱۳۹۶/۰۷/۰۱
2017-09-23-16-07-08جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس شهبازی در تاریخ 29 شهریور ماه ساعت 10:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک روش جدید جهت...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس منفرد

۱۳۹۶/۰۷/۰۱
2017-09-23-16-06-23جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس منفرد در تاریخ 26 شهریور ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار شد. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه یک روش جدید برای...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس رحمتی

۱۳۹۶/۰۷/۰۱
2017-09-23-16-04-40جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس رحمتی در تاریخ 27 شهریور ماه ساعت 12:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پایان‌نامه ایشان "ارائه روشی جدید به‌منظور...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس شهبازی

۱۳۹۶/۰۶/۲۴
2017-09-15-19-04-52جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس شهبازی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 29 شهریور ماه در دفتر شورای گروه،...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس منفرد

۱۳۹۶/۰۶/۲۴
2017-09-15-17-32-03جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس منفرد در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 26 شهریور ماه در کلاس B36، ساعت 12...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهندس رحمتی

۱۳۹۶/۰۶/۲۴
2017-09-15-17-25-44جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مهندس رحمتی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشان در تاریخ 27 شهریور ماه در اتاق دفاع مجازی،...

اولین دوره آموزش مرور سیستماتیک

۱۳۹۶/۰۵/۰۴
2017-07-26-11-11-35 اولین کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک در مورخ ۵ مرداد و ۱۲ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۳ در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، آزمایشگاه نرم‌افزار (طبقه سوم...

پذیرش مقاله‌ آقای مهندس احمدیان و آقای مهندس جوان در مجله علمی پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی

۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2017-07-10-13-21-36مقاله‌ی آقای مهندس علی احمدیان رمکی و آقای مهندس عباس جوان جعفری با عنوان "تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها" در مجله...

پذیرش مقاله آقای مهندس حامد ارشد در مجله IJCS

۱۳۹۶/۰۴/۱۹
international-journal-of-communication-systemsمقاله‌ آقای مهندس حامد ارشد با عنوان "A Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Roaming Service with User Anonymity" در مجله ISI به نام ...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ارشد آقای مهندس عباس جوان جعفری

۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2017-07-08-10-20-51جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهندس عباس جوان جعفری در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 17 تیر ماه ساعت 10:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پروپوزال ایشان...

اطلاعیه: برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس خسروی

۱۳۹۶/۰۴/۱۶
2017-07-07-14-55-20 جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس هانیه خسروی در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 11 تیر ماه ساعت 14:00، با موفقیت برگزار گردید. عنوان پروپوزال ایشان "ارائه...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس خسروی

۱۳۹۶/۰۴/۰۱
2017-06-22-09-59-01جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس هانیه خسروی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در یکشنبه ۱۱ تیر ماه در دفتر گروه، ساعت ۱۴...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد آقای مهندس جوان جعفری

۱۳۹۶/۰۴/۰۱
2017-06-22-09-52-02جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهندس عباس جوان جعفری در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در شنبه ۱۷ تیر ماه در دفتر گروه، ساعت...

درگذشت مرحومه مغفوره شادروان بانو ثریا مطلوبی

۱۳۹۶/۰۲/۰۱
2017-04-21-18-33-01 انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می‌دهد که در سکونی، آغازی بی‌پایان...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم قویدل

۱۳۹۵/۱۲/۱۸
2017-03-08-05-50-25جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس زهرا قویدل در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در تاریخ 18 اسفند ماه در کلاس مجازی، ساعت...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال دکتری خانم بافنده

۱۳۹۵/۱۲/۰۷
2017-02-25-07-49-35جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس بهاره بافنده در مقطع دکتری برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در تاریخ 11 اسفند ماه، ساعت 17:30 برگزار می‌گردد....

پذیرش مقاله خانم بافنده در مجله Knowl-Based Syst

۱۳۹۵/۱۰/۱۷
knowl-based-systمقاله‌ خانم مهندس بهاره بافنده مایوان با عنوان "Design pattern detection based on the graph theory" در مجله معتبر "Knowledge-Based Systems" با رتبه...

پذیرش مقاله‌ آقای احمدیان در .Secur. Commun. Netw

۱۳۹۵/۰۹/۱۱
l-security-and-communication-networks مقاله‌ آقای مهندس علی احمدیان رمکی در مجله ISI به نام "Security and Communication Networks" پذیرفته شد. عنوان مقاله ایشان "Causal Knowledge Analysis...

موفقیت آقای مهندس ارشد در امتحان جامع دکتری

۱۳۹۵/۰۹/۰۸
2016-11-28-13-21-42آقای مهندس ارشد در تاریخ 7 آذر ماه، امتحان جامع دکتری خود را با موفقیت به اتمام رساندند. ضمن عرض تبریک بابت موفقیت در امتحان جامع دکتری به آقای مهندس...

پذیرش مقاله‌ خانم بافنده و خانم قویدل در مجله .Syst. Softw

۱۳۹۵/۰۸/۲۸
systems-and-softwareمقاله‌ی خانم مهندس بهاره بافنده مایوان و خانم مهندس زهرا قویدل با عنوان "The state of the art on design patterns: a systematic mapping of the literature"...

برگزاری جلسه سمینار آقای مهندس جوان جعفری

۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2016-11-09-11-07-37جلسه سمینار آقای مهندس عباس جوان جعفری در تاریخ 16 آبان ماه ساعت 14:40، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "توسعه امن نرم‌افزار به کمک الگوهای...

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس خسروی

۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2016-11-09-11-05-42جلسه سمینار خانم مهندس هانیه خسروی در تاریخ 16 آبان ماه ساعت 15:20، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "بازسازی نرم‌افزار بر اساس اِعمال الگوهای...

پذیرش مقاله‌ خانم بصیری در .IEEE Trans. on Circuits & Syst. for Video Tech

۱۳۹۵/۰۸/۱۹
ieee-transactions-on-circuits-and-systems-for-video-technology-plopمقاله‌ی خانم مهندس محدثه بصیری با عنوان "Delay-Aware Resource Provisioning for Cost-Efficient Cloud Gaming" در مجله معتبر "IEEE Transactions on...

اولین دوره آموزش مرور سیستماتیک (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

۱۳۹۵/۰۸/۰۵
2016-10-26-20-44-41 اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: اولین دوره آموزش مرور سیستماتیک کالج دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشجویان، اقدام به برگزاری...

اطلاعیه: جلسه سمینار آقای مهندس جوان

۱۳۹۵/۰۸/۰۵
2016-10-26-20-29-21جلسه سمینار آقای مهندس عباس جوان در تاریخ 16 آبان ماه ساعت 14:40 در دفتر گروه برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر قایمی به عنوان استاد داور حضور خواهند...

اطلاعیه: جلسه سمینار خانم مهندس خسروی

۱۳۹۵/۰۸/۰۵
2016-10-26-20-26-55جلسه سمینار خانم مهندس هانیه خسروی در تاریخ 16 آبان ماه ساعت 15:20 در دفتر گروه برگزار می‏‎گردد. در این جلسه آقای دکتر عربان به عنوان استاد داور حضور...

ورود اعضای جدید به آزمایشگاه

۱۳۹۵/۰۷/۲۶
2016-10-19-21-12-42بدینوسیله ورود خانم‌ها مریم قولی و منیره خداداد و آقای حسین حبیبی در مقطع کارشناسی ارشد و خانم‌ها شیما خسروی و ارغوان ایران‌خواه و آقای امیرمحمد ابراهیمی...

تصویب پروپوزال ارشد خانم مهندس راحله رحمتی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱
2016-09-21-10-08-43خانم مهندس راحله رحمتی در مقطع کارشناسی ارشد از پروپوزال خود تحت عنوان "ارائه روشی جدید به منظور افزایش کیفیت انتخاب الگوهای طراحی" با موفقیت دفاع...

اطلاعیه: جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس رحمتی

۱۳۹۵/۰۶/۲۳
2016-09-13-12-24-03جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس رحمتی در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در تاریخ 28 شهریور ماه در اتاق دفاع مجازی، ساعت...

پذیرش مقاله‌ی آقای مهندس ارشد در Journal of Medical Systems

۱۳۹۵/۰۶/۱۵
medical-systems مقاله‌ی آقای مهندس ارشد در مجله ISI به نام Medical Systems در شماره ویژه Security and Privacy in e-healthcare پذیرفته شد. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس...

پذیرش مقاله‌ی آقای مهندس جوان جعفری در کنفرانس PLOP

۱۳۹۵/۰۶/۰۲
plop مقاله‌ی آقای مهندس عباس جوان جعفری در کنفرانس معتبر PLOP2016 پذیرفته شد. ضمن عرض تبریک به آقای مهندس جوان، برای ایشان آرزوی موفقیت در ادامه‌ی مسیر...

تصویب پروپوزال ارشد خانم مهندس فرشته اصغریان

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
2016-08-22-06-56-16خانم مهندس فرشته اصغریان در مقطع کارشناسی ارشد از پروپوزال خود تحت عنوان "ارائه یک روش جدید الگو‌کاوی با استفاده از یادگیری ماشین" با موفقیت دفاع کرد....

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس قویدل

۱۳۹۵/۰۵/۰۲
2016-07-23-13-08-55 جلسه سمینار خانم مهندس زهرا قویدل در تاریخ 2 مرداد ماه ساعت 12، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "مرور تطبیقی نظام‌مند بر روی الگوهای طراحی"...

برگزاری جلسه سمینار خانم مهندس رحمتی

۱۳۹۵/۰۴/۲۶
2016-07-16-09-50-13 جلسه سمینار خانم مهندس راحله رحمتی در تاریخ 26 تیر ماه ساعت 12، با موفقیت برگزار گردید. عنوان سمینار ایشان "مروری بر روش‏‌های جستجو و انتخاب الگوی طراحی...

اطلاعیه: جلسه سمینار خانم مهندس رحمتی

۱۳۹۵/۰۴/۲۳
2016-07-13-07-24-33جلسه سمینار خانم مهندس راحله رحمتی در تاریخ 26 تیر ماه ساعت 12 برگزار می‏‎گردد. در این جلسه خانم دکتر انسان به عنوان استاد داور حضور خواهند داشت. برای...

تصویب پروپوزال ارشد خانم مهندس منفرد

۱۳۹۵/۰۴/۲۱
2016-07-11-11-36-48خانم مهندس سعیده منفرد در مقطع کارشناسی ارشد از پروپوزال خود تحت عنوان "اندازه‌‏گیری کمّی کیفیت نرم‏‌افزار از منظر ویژگی‏‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحی"...

جلسه دفاع از پروپوزال ارشد خانم مهندس منفرد

۱۳۹۵/۰۴/۱۴
2016-07-04-20-23-00جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهندس منفرد در مقطع کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. جلسه دفاع از پروپوزال ایشان در تاریخ 20 تیر ماه در کلاس 246 ساعت 12 برگزار...

تصویب پروپوزال ارشد خانم مهندس شهبازی

۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2016-06-16-10-27-02خانم مهندس زینب شهبازی در مقطع کارشناسی ارشد از پروپوزال خود تحت عنوان "ارائه‎ یک روش جدید جهت افزایش کیفیت تشخیص الگوهای طراحی در کد" با موفقیت دفاع کرد....
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
2018-07-17-10-31-02امروزه با توجه به رشد فزاینده نرم‌افزارهای کاربردی جهت ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های مختلف توسط تیم‌های تولید و توسعه نرم‌افزار، ارزیابی کیفیت آن‌ها به یک...
۱۳۹۴/۱۱/۰۱
2016-01-21-13-13-18  نشریات:      Name & Link   Scimago    ACM Transactions on Programming Languages and Systems...
۱۳۹۴/۱۱/۰۱
2016-01-21-12-46-10     The International Conference on Pattern Languages of Programs (PLoP)    The European Conference on Pattern Languages of...
۱۳۹۴/۱۱/۰۱
2016-01-21-07-33-32  محکی جدید برای ارزیابی روش های کاوش الگو:    برای دستیابی به محک اینجا کلیک کنید!   اسناد تکمیلی برای مرورهای سیستماتیک...